בשבילי המחקר

  אנו חיים בתקופה דינאמית של שינויים בלתי פוסקים בכל תחומי החיים. כמות הידע ההולכת ומצטברת בתחומי הדעת השונים היא עצומה. ידע חדש לא רק ממשיך להצטבר, אלא לעתים קרובות אף מבטל ידע קודם, המתיישן בקצב מהיר. אנו המורים, המכינים את הדור הצעיר לחיים בעולם מורכב ומשתנה, חייבים להבינו, וללמוד מחדש להבינו חדשות לבקרים ולאורך כל החיים (long life learning).
  מורה פרופסיונאל הוא מורה בעל אוריינטציה להתפתחות מתמדת, שיש ברשותו רפרטואר רחב של התנהגויות ומיומנויות המעוגנות בידע אקדמי ופרופסיונאלי (שילוב ייחודי של ידע אקדמי עם ידע פרקטי).
"בשבילי המחקר" היא סביבה לימודית המוצגת במרכז הפסג"ה וחושפת את המורים למחקרים עדכניים בתחום החינוך וליישומים המשתמעים מהם במטרה לעודד שאילת שאלות, פתרון בעיות וחקירה עצמית, כל זאת במטרה לסייע להרחבת הידע, להעמקת התובנות לגבי תהליכי הוראה-למידה-הערכה, לפיתוח דרכי הוראה חדשות ולשכלול מיומנויות.
אנו מקווים כי חשיפה זו תסייע ליצור דיאלוג פרקטי-אקדמי החיוני לפיתוח מקצועי אפקטיבי של מורים.