"פתח תקוה עירי" - מאגר מידע בנושא העיר פתח תקוה

"חייב אדם להיות מעורה כעץ רענן, להעמיק שרשים ולהתפתח לרוחב ולעומק." (משה שמואל ראב)

כל תושב בעיר פתח תקוה, בוגר וצעיר, ירגיש קשור ושייך לעיר מגוריו, יהיה מעורב באורחות חייה ובהתנהלותה ויחוש גאווה בהשתייכותו.

"חותם שלא תם" – דפי מידע: ראשוניותה של פתח תקוה

"להכיר ולהוקיר" – דפי מידע: דמויות בתולדות העיר

פסלים בחוצות פתח תקוה

פתח תקוה עירי – פרויקטים מיוחדים